Viscri

Viscri

Będąc w okolicy Sigishoary nie sposób nie odwiedzić jednego z warownych kościołów tak typowych dla tego regionu. My odwiedziliśmy miejscowość Viscri gdzie możemy odwiedzić wspaniały kościół warowny z XII wieku wpisany na listę UNESCO. Ciekawostką może być pochodzenie nazwy miejscowości pochodzącej od nazwy Biały Kościół – Weisse Kirche. Nazwa ta w średniowieczu została skrócona do Viscri.

Saskie zabudowania gospodarcze

Wioska w średniowieczu w całości saska zamieszkana jest obecnie przez ok 34 Sasów. Potężne wzmocnienia oraz mury zapewniały obronę przeciwko najeżdżającym te tereny Turkom. Istotnym elementem obronnym była również układ budynków i ulic w całej wsi. Te połączone ze sobą stanowiły kolejne linie obrony przeciwko najeźdźcy, gdzie znajdujacy się w środku kościół warowny z wieżami i potężnymi murami był dla mieszkańców ostatnim bastionem. 

Ciekawostką może być fakt, że zauroczony przepiękną rumuńską przyrodą i wsią zamą w sobie książe Karol, postanowił kupić sobie wakacyjny dom właśnie tutaj. Tajemnicą pozostaje jednak które z zabudowań należy do księcia. Tak więc odwiedzając to malownicze miejsce nie powinniśmy być zdziwieni kiedy na koniu minie nas brytyjski następca tronu. 

%d bloggers like this: