Park Stanowy Makoshika połóżony jest w północno-wschodniej Montanie i jest spektakularny. Formy skalne jakie odnajdziemy w tym parku byłby by godne niejednego Parku Narodowego.

%d bloggers like this: