Ħaġar Qim

Megalityczny kompleks Ħaġar Qim leży na południowym krańcu Malty, niedaleko wioski Qrendi, ktora położonej w odległości dwóch kilometrów na południowy zachód od kompleksu świątynnego. Ciekawostką może być fakt, że na jej murach wyryto relief przedstawiający wygląd fasady świątyni w czasach jej świetności. 

Na terenie otaczającym świątynie, nie znaleziono ludzkich kości. Odnaleziono za to tutaj szczątki wielu zwierząt ofiarnych. Przypuszcza się, że kompleks budowany był w trzech etapach. 

Kilkaset metrów od świątyni znajduje się jedna z trzynastu wież strażniczych zbudowanych przez wielkiego mistrza Martina de Redina, zwana Wieżą Ħamrija. W pobliżu znajduje się pomnik generała Sir Waltera Norrisa Congreve’a, gubernatora Malty z lat 1924–1927. 

%d bloggers like this: